Pre dospelých a dorast

lekár: MUDr. Martina Linceni
sestra: Martina Višňovská
telefón: 0911 175 008

Ordinačné hodiny:

Pondelok: 7,00 – 15,00
Utorok: 7,00 – 15,00
Streda: 7,00 – 15,00
Štvrtok: 7,00 – 16,00
Piatok: 7,00 – 14,00

Profil lekára:

  • absolventka Jesseniovej lekárskej fakulty UK Martin v r. 1999
  • 1999-2011 I. interná klinika Martinská fakultná nemocnica,
    sekundárny lekár
  • apríl 2004 atestácia Vnútorné lekárstvo I. stupňa
  • máj 2010 atestácia Vnútorné lekárstvo II. stupňa
  • marec 2013 atestácia Klinická imunológia a alergológia
  • od 2011 ambulancia klinickej imunológie a alergológie MCI, s.r.o