Imunologická ambulancia pre deti a dorast

lekár: MUDr. Milada Makovická
sestra: Martina Štaffenová, DiS.
telefón: 0911 834 385 … výhradne v čase od 13,00 – 14,30 hod.

Ordinačné hodiny:

Pondelok: 7,00 – 15,00
Utorok: 7,00 – 15,00
Streda: 7,00 – 15,00
Štvrtok: 7,00 – 15,00
Piatok: 7,00 – 15,00

Profil lekára:

  • absolventka Lekárskej fakulty UK Bratislava v r. 1984
  • 1984 – 1998 Klinika detí a dorastu Martinská fakultná nemocnica,
    ambulancia pre deti a dorast – sekundárny lekár
  • 1988 atestácia Pediatria I.stupňa
  • 2003 atestácia Klinická imunológia a alergológia
  • od 1998 ambulancia klinickej imunológie a alergológie MCI, s.r.o