Imunologická ambulancia pre dospelých a dorast

lekár: doc. MUDr. Daniela Kantárová, PhD., MUDr. Mojmír Vrlík, CSc.
sestra: dipl. s. Dana Nováková
telefón: 0911 175 008

Ordinačné hodiny:

Pondelok: 7,00-9,00 13,00-15,00
Utorok: 7,00-9,00 13,00-15,00
Streda: 7,00-9,00 13,00-15,00
Štvrtok: 13,00-15,00
Piatok: 7,00-9,00

Profil lekára: doc. MUDr. Daniela Kantárová, PhD.

  • absolventka Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine v r. 2004
  • 2007 – atestácia v špecializačnom odbore „Spoločný internistický kmeň“
  • 2008 – obhajoba doktorandskej dizertačnej práce „Genetická determinácia vnímavosti k vývoju diabetes mellitus 1. typu“
  • 2010 – atestácia v špecializačnom odbore „Vnútorné choroby“
  • 2013 – atestácia v špecializačnom odbore „Klinická imunológia a alergológia“
  • 2014 – atestácia v špecializačnom odbore „Všeobecné lekárstvo“
  • 2004 – doteraz – odborný asistent, I. interná klinika JLF UK a UNM, Martin
  • 2004 – doteraz – sekundárny lekár, Martinské centru imunológie, s.r.o, Martin
  • 2019 –  habilitácia v odbore  „vnútorné choroby“ na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine