COVID 19

Podľa súčasného stavu poznatkov – a ako je to aj Vám určite známe z doterajšieho priebehu pandémie – priebeh ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom (SARS-CoV-2) sa môže u rôznych ľudí pomerne výrazne líšiť – od pacientov s ťažkým priebehom vyžadujúcim umelú pľúcnu ventiláciu až po jedincov bez príznakov, resp. len s minimálnymi „chrípkovými“ prejavmi. Pritom imunitný systém väčšiny z nás sa doteraz s touto infekciou ešte nestretol. 

Vyšetrenie prípadnej pozitivity vírusu je v súčasnosti realizované metódou PCR, avšak v dnešnej dobe nie je možné všetkých otestovať touto metódou a v neposlednom rade treba dodať, že ani táto metodika nemá 100 % úspešnosť. Zatiaľ čo pravdepodobnosť, že test správne rozpozná chorého (senzitivita) v prípade metódy PCR s trvaním ochorenia klesá (a to už po 7 – 10 dňoch), naopak, pri stanovení protilátok v sére pacientov metódou ELISA senzitivita s trvaním ochorenia rastie.  

Vyšetrenie protilátok v sére pacientov je teda vhodné tak pri diagnostike, ako aj pri monitorovaní liečby alebo vyhľadávaní bezpríznakových pacientov. Osôb s pozitívnymi protilátkami je pritom možno až 5-krát viac ako tých, o ktorých zatiaľ vieme, že sú alebo boli vírusom nakazení (s dôkazom koronavírusu metódou PCR).  

Vyšetrením protilátok metódou používanou na našom pracovisku – vyšetrením žilovej krvi (v sére), nie ako je tomu pri rýchlotestoch po pichnutí do prsta… stanovujeme protilátky proti SARS-CoV-2 v dvoch triedach, pozitivita ktorých môže napovedať, či sa jedná o aktuálne alebo v minulosti prekonané ochorenie alebo či sa vyšetrovaný jedinec s touto infekciou v minulosti ešte nestretol. 

 

V prípade Vášho záujmu o toto vyšetrenie je potrebné: 

  1. objednať sa na vyšetrenie na kontaktných telefónnych číslach (0911 648 546, 043/4222437), resp. mailovej adrese (mcisro-martin@stonline.sk);
  2. vyplniť žiadanku na vyšetrenie – žiadanka v pdf;
  3. uhradiť poplatok za vyšetrenie (bankovým prevodom pred odberom alebo v hotovosti pri odbere); 
Celkový imunoglobulín M a G (IgM, IgG) spolu 42 €
Protilátky proti koronavírusu SARS-CoV-2 IgM/IgG (sérum)
  1. dostaviť sa k odberu v stanovenom termíne (nie je potrebné byť nalačno); 
  2. výsledok Vám bude oznámený na telefónne číslo uvedené na žiadanke a následne zaslaný poštou. 

Žiadanka