COVID 19

Podľa súčasného stavu poznatkov – a ako je to aj Vám určite známe z doterajšieho priebehu pandémie – priebeh ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom (SARS-CoV-2) sa môže u rôznych ľudí pomerne výrazne líšiť – od pacientov s ťažkým priebehom vyžadujúcim umelú pľúcnu ventiláciu až po jedincov bez príznakov, resp. len s minimálnymi „chrípkovými“ prejavmi. Pritom imunitný systém väčšiny z nás sa doteraz s touto infekciou ešte nestretol. 

Vyšetrenie prípadnej pozitivity vírusu je v súčasnosti realizované metódou PCR, avšak v dnešnej dobe nie je možné všetkých otestovať touto metódou a v neposlednom rade treba dodať, že ani táto metodika nemá 100 % úspešnosť. Zatiaľ čo pravdepodobnosť, že test správne rozpozná chorého (senzitivita) v prípade metódy PCR s trvaním ochorenia klesá (a to už po 7 – 10 dňoch), naopak, pri stanovení protilátok v sére pacientov metódou ELISA senzitivita s trvaním ochorenia rastie.  

Vyšetrenie protilátok v sére pacientov je teda vhodné tak pri diagnostike, ako aj pri monitorovaní liečby alebo vyhľadávaní bezpríznakových pacientov. Osôb s pozitívnymi protilátkami je pritom možno až 5-krát viac ako tých, o ktorých zatiaľ vieme, že sú alebo boli vírusom nakazení (s dôkazom koronavírusu metódou PCR).  

Pomocou  omnoho spoľahlivejšieho vyšetrenia protilátok proti SARS-CoV-2 metódou ELISA z venóznej krvi (teda „zo žily“) v porovnaní s menej výpovednými vyšetreniami rýchlotestami z kapilárnej krvi (najčastejšie z prsta), stanovujeme protilátky proti SARS-CoV-2 v dvoch triedach. Pozitivita danej triedy môže napovedať, či sa jedná o aktuálne alebo v minulosti prekonané ochorenie alebo či sa vyšetrovaný jedinec s touto infekciou v minulosti ešte nestretol. 

RT-PCR na prítomnosť SARS-CoV-2

• výsledok do 12 hod.: 80€

• výsledok do 24 hod.: 65€

Hladiny protilátok proti SARS-CoV-2 v krvi (triedy IgM, IgG)

• metódou ELISA výsledok do 10 prac. dní: 25€

! Možnosť opätovného objednávania !

V prípade Vášho záujmu o toto vyšetrenie je potrebné: 

  1. objednať sa na vyšetrenie na kontaktnom telefónnom čísle (0911 648 546), resp. mailovej adrese (sekretariat@mcimartin.sk) v pracovných dňoch v čase 8:00- 14:00 hod.;
  2. vyplniť žiadanku na vyšetrenie – žiadanka v pdf;
  3. uhradiť poplatok za vyšetrenie ( v hotovosti pri odbere biologického materiálu); 
  4. dostaviť sa k odberu v stanovenom termíne do 10:00 hod.(nie je potrebné byť nalačno); 
  5. výsledok Vám bude následne zaslaný e-mailom alebo odovzdaný osobne v dolnom laboratóriu. 

Žiadanka