Kontakty

Riaditeľstvo

Sekretariát:

  • telefón: 043/430 40 51, 430 40 52, 422 24 37
  • mobil: 0911 648 546

Ambulancie

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých
doc. MUDr. Daniela Kantárová, PhD.
telefón: 0911 223 440

Imunologická ambulancia pre dospelých
MUDr. Janka Raffajová
telefón: 0911 834 509

Imunologická ambulancia pre deti a dorast
MUDr. Milada Makovická
telefón: 0911 834 385 … výhradne v čase od 13,00 – 14,30 h

Imunologická ambulancia pre dorast a dospelých
doc. MUDr. Daniela Kantárová, PhD. , MUDr. Mojmír Vrlík, CSc.
telefón: 0911 175 008

Laboratórium

Laboratórium: 0903 734 528