Kontakty

Riaditeľstvo

Sekretariát:

  • telefón: 043/422 24 37
  • mobil: 0911 648 546

Ambulancie

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých
doc. MUDr. Daniela Kantárová, PhD.
telefón: 0904 916 686

Imunologická ambulancia pre dospelých
MUDr. Janka Raffajová
telefón: 0911 834 509

volať výhradne v čase od 13,00 – 14,00 h

Imunologická ambulancia pre deti a dorast
MUDr. Milada Makovická
telefón: 0911 834 385

volať výhradne v čase od 13,00 – 14,30 h

Imunologická ambulancia pre dorast a dospelých
MUDr. Katarína Šulová , MUDr. Mojmír Vrlík, CSc.
telefón: 0911 175 008

volať výhradne v čase od 13,00 – 14,30 h

Laboratórium

HLA a Virologické laboratórium: 0903 734 528

Sérologické laboratórium: 0911 975 608