HLA laboratórium

  • HLA typizácia I. triedy ( sérologicky a PCR metódou) -dif.dg.
  • HLA typizácia II. triedy (metódou PCR)- dif.dg.
  • Genetické vyšetrenie celiakie (HLA typizácia DQ2/DQ8 metódou PCR)
  • Genetické vyšetrenie laktózovej intolerancie