Legislatíva

Usmernenia a nariadenia vlády

Indikačné obmedzenia pre poisťovne

loga poistovni

ZP 

Informácie k uznávaniu laboratórnych vyšetrení od  1. 1. 2013

VšZP na základe pripomienok poskytovateľov zdravotnej starostlivosti aktualizovala dodatok č. 1 k Všeobecným zmluvným podmienkam „Pravidlá uznávania laboratórnych výkonov“ (ďalej len „dodatok VZP“), ktorý je zverejnený na webovom sídle poisťovne. Poisťovňa bude od 1. 1. 2013 postupovať pri vykazovaní SVLZ výkonov v zmysle platnej zmluvy.

https://www.vszp.sk/files/vykazovanie-dat/pravidla_svlz_vykonov_1.zip

https://www.vszp.sk/files/vykazovanie-dat/podobne-vysetrenia-svlz-vykonov.zip

ZP Union

Informácie k uznávaniu laboratórnych vyšetrení od  1. 4. 2016

http://www.union.sk/documents/537333/Usmernenie-k-vykazovaniu-laboratornych-vykonov-k-01.04.2016

http://www.union.sk/documents/537335/Usmernenie-k-vykazovaniu-vykonov-podobnych-vysetreni-k-01.04.2016

 ZP Dôvera

parametrizacia_frekvencie_a_pocetnosti_vykazovania_vybranych_vykonov

dovera_pravidla-vykazovania-zs