Transplantačná imunológia

Všetky vyšetrenia sa vykonávajú po telefonickom dohovore.

  • HLA typizácia I. triedy (sérologicky, PCR metódou)
  • HLA typizácia II. triedy (metódou PCR)

viď žiadanka HLA typizácia

Diagnostika vírusových ochorení  

  • Epstein-Barrovej vírus (EBV DNA)
  • Cytomegalovírus (CMV DNA)
  • Polyoma virus BK (BKV DNA)