Transplantačná imunológia

Všetky vyšetrenia sa vykonávajú po telefonickom dohovore.

 • HLA typizácia I. triedy (sérologicky, PCR metódou)
 • HLA typizácia II. triedy (metódou PCR)
 • ALPL (antilymfocytárne protilátky) – celoštátne (pacienti zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu obličky)
 • Cross-match MLT ( mikrolymfocytotoxický test) – sérologicky
 • Cross-match  PC T ly (metódou prietokovej cytometrie)
 • Cross-match  PC B ly (metódou prietokovej cytometrie)
 • Cross-match  PC Mo (metódou prietokovej cytometrie)
 • FLOW PRA – screening I. a II. trieda
 • FLOW PRA – špecifikácia antigénov I. a II. trieda

Diagnostika vírusových ochorení  (viď. žiadanka LP-F05)

 • Epstein-Barrovej vírus (EBV DNA)
 • Cytomegalovírus (CMV DNA)
 • Polyoma virus BK (BKV DNA)
 • Adiponectin (metódou ELISA)
 • Leptin (metódou ELISA)