Poskytované vyšetrenia

Ambulancie klinickej imunológie a alergológie

  • diagnostika a liečba alergií na vzdušné a potravinové alergény
  • diagnostika a liečba prieduškovej astmy (asthma bronchiale)
  • diagnostika a liečba alergií na blanokrídly hmyz (včela, osa)
  • diagnostika a liečba porúch bunkovej a protilátkovej imunity
  • funkčné vyšetrenie pľúc (spirometria a bronchodilatačný test)
  • diagnostika autoimunitných chorôb (vrátane t. č. známej HLA diagnostiky)
  • krvné odbery pacientov pred zaradením do transplantačného programu