Pre pacientov

Ambulancie klinickej imunológie a alergológie


  • Na 1. vyšetrenie sa pacient musí objednať osobne alebo telefonicky
    Na vyšetrenie donesie výmenný lístok od odosielajúceho lekára
    a celú zdravotnú dokumentáciu alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie. V prípade, že sa pacient tohto vyšetrenia v dohodnuutý termín nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť, je povinný túto skutočnosť čo najskôr (najneskôr však deň pred plánovaným vyšetrením) oznámiť !
  • Na kontrolné vyšetrenie donesie posledný nález z nášho vyšetrenia
  • Kožné testy – 5 dní pred testovaním nebrať lieky proti alergii, bolesti, horúčke, na spanie a ukľudnenie
  • Spirometrické vyšetrenie – 4-6 hodín pred vyšetrením nefajčiť, nepoužívať Ventolin, Berodual
  • Vykonávame krvné odbery pacientov pred zaradením do transplantačného programu

vseobecna zdravotna poistovna, dôvera, union