• Laboratóriá
  • Imunológia
  • Špičkové vybavenie
  • Alergológia

             

Martinské centrum imunológie, s.r.o. je  zdravotnícke zariadenie poskytujúce už od roku 1997 vo svojich ambulanciách, ako aj laboratórnej časti komplexnú zdravotnú starostlivosť detským i dospelým pacientom s chorobami spôsobenými poruchami imunity (alergické a autoimunitné choroby, imunodeficiencie).

Aktuality

Mapa