Laboratóriá

Martinské centrum imunológie, s.r.o. poskytuje vyšetrenia špecifickej a nešpecifickej celulárnej imunity, imunosérologické vyšetrenia, vyšetrenia v oblasti transplantačnej imunológie, vyšetrenia vybraných mikrobiologických parametrov. Okrem samotných laboratórnych vyšetrení zabezpečuje dovoz biologického materiálu, ako aj doručenie výsledkov laboratórnych vyšetrení  indikujúcemu lekárovi a konzultačné služby  v odbore klinická imunológia a alergológia.

      Člení sa na :

  • sérologické laboratórium (nachádzajúce sa v suteréne budovy)
  • HLA laboratórium a transplantačná imunológia (nachádzajúce sa na prvom poschodí budovy)
  • virológia a genetické vyšetrenia (nachádzajúce sa na prvom poschodí budovy)