Imunologická ambulancia pre dospelých

Lekár: MUDr. Janka Raffajová
Sestra: Monika Ličková
Telefón: 0911 834 509

Ordinačné hodiny:

Pondelok: 7,00 – 15,00
Utorok: 7,00 – 15,00
Streda: 7,00 – 15,00
Štvrtok: 7,00 – 16,00
Piatok: 7,00 – 14,00

Profil lekára:

  • absolventka Lekárskej fakulty UK Martin v r. 1988
  • 1988 – 2000 Klinika tuberkulózy a pľúcnych chorôb, I. interná
    klinika, oddelenie Klinickej imunológie – Martinská fakultná nemocnica – sekundárny lekár
  • október 1991 atestácia Vnútorné lekárstvo I. stupňa
  • marec 1995 atestácia Pneumológia (tuberkulóza a pľúcne choroby)
  • december 2000 atestácia Klinická imunológia a alergológia
  • od 2000 ambulancia klinickej imunológie a alergológie MCI, s.r.o